Achter deze website gaat een enthousiaste club mensen met veel interesse voor de geschiedenis schuil. In een zevental werkgroepen zijn ze hoofdzakelijk bezig met de geschiedenis van de streek. Ze geven het tijdschrift ‘Fan KLIF en GAAST’ uit en organiseren lezingen en exposities. Onder Gaasterland rekenen zij het gebied ten zuiden van Stavoren tot en met Spannenburg.

De leidraad van de site is: Historie gaat over ons allemaal. In officiële archieven worden alledaagse gebeurtenissen vaak niet opgenomen, zodat ze dikwijls voor het nageslacht verloren gaan. De Stichting HWG staat open voor uw verhalen, foto’s, documentatiemateriaal en objecten, die met de geschiedenis van onze streek te maken hebben. Door hier te klikken, kunt u er eens een kijkje nemen