Nieuws uit Warns in de Leeuwarder Courant van 19 februari 2021.

De dag dat deze site online ging.

Archeologen hebben bij Warns de sporen gevonden van een middeleeuwse stins. Opgegraven kogels van een geweer en een kanon wijzen op oorlogsvoering. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat het de Sytzama-stins betreft, zegt gemeentearcheoloog Yvonne Boonstra. Historici kennen dit kasteeltje uit de middeleeuwse kronieken: de Schieringer kasteelvrouwe Ats Bonningha verdedigde de stins in 1494 tegen een aanval van de Vetkoperse edelman Douwe Galama. Uiteindelijk zou hij de stins verwoesten.

Door hier te klikken kom je op een artikel in de Balkster Courant van 25 februari 2021. ‘Familieruzie tussen Sytzama en Galema blootgelegd in Warns’