‘Een “stamhouder” kan naar de oudste mannelijke nakomeling van een familie verwijzen. De stamhouder wordt dan beschouwd als de leider en voortzetter van de familie en in sommige culturen is hij verantwoordelijk voor het behoud van de familienaam en het erfgoed’. Deze quote kreeg ik gratis cadeau van Ensie. Ensie is een encyclopedie die sinds 1946 bestaat en beweert ‘het meest compleet’ te zijn.

Ook deze quote was gratis: ‘In sommige samenlevingen dient de stamhouder ook te zorgen voor een mannelijke erfgenaam die de familienaam en het erfgoed kan voortzetten. De rol van de stamhouder varieert van cultuur tot cultuur, maar de term wordt over het algemeen gebruikt om de centrale rol aan te duiden die de oudste mannelijke nakomeling speelt in de voortzetting van de familietraditie en het behoud van de familiegeschiedenis’. 

Ensie bedankt, maar ik weet niet of deze quotes de lading van stamhouder dekken. Waarom ‘mannelijk’ en waarom ‘oud’? Een vrouw kan dit beter en als een jongere wordt aangewezen, is de kans groter dat deze de ‘taak’ langer kan vervullen, ook blijft het de vraag of hier wel sprake is van ‘taken’.

Laten we het begrip stamhouder  in bredere zin gebruiken om te verwijzen naar  nakomelingen in een familie of dynastie, die zich inzetten voor behoud van familienamen en of familietradities. Het gaat dan niet om ‘personen die verantwoordelijk zijn voor het leiderschap van een familie’, maar om het instandhouden van tradities, (im)materiële erfgoederen in de breedste zin van betekenis.

Stamhouder activiteiten

Ik ben van 1949, man en van al mijn neven en nichten de jongste nog levende. Mocht dit niet het geval zijn dan verneem ik dat graag. Ik ben in bezit van de statenbijbel van de familie Bakker-Althuisius  en ik werd bij de overhandiging gedoopt als de nieuwe stamhouder. Ik onderneem ‘stamhouder activiteiten’. Een begrip waar Ensie nog geen melding maakt. Bijgaande foto’s belichten activiteiten die werden ondernomen om het graf van mijn moeder en vader op te knappen. Ze werden begraven in Buitenpost, de grafsteen was verwaarloosd. Het stamhouderteam dat hier aan werkte, was samengesteld uit mijn broer Bram en zijn vrouw Sylvia; Hannemieke en ik als dienstdoende stamhouder. Door hier te klikken kunt u verder lezen over mijn stamhouder activiteiten.