Roman in wording:

Over de tuinman en zijn dood

De titel Over de tuinman en zijn dood verwijst naar het gedicht De Tuinman en zijn dood. (Van Eyck) Het is een oud-Perzisch en een gejat gedicht. Daarin is de boodschap: De dood ontloop je niet. Een Perzisch edelman begint bij De Dood over zijn tuinman, die tijdens zijn werk door hem bedreigd werd. De Dood antwoordt, dat het geen dreiging was, maar verbazing over iemand die nog leeft, maar eigenlijk al dood is. 

Structuur en Perspectief

Het perspectief in Over de tuinman en zijn dood wisselt ook. De tuinman Mario Diquercia wordt bedreigd door Francesco Lucius, die voor de Europese chemische industrie werkte. Zij worden geschetst als antagonist en protagonist in een ophanden zijnde conflict. Lucius is de personificatie van de Dood. Diquercia heeft ook voor die chemische industrie gewerkt, maar als spion, als journalist undercover. 

Hij heeft indertijd een artikel geschreven over funeste invloed van chemische bedrijven en wees Lucius aan als spil in een affaire, waarbij geïnfecteerde medicijnen in Afrika gedumpt werden. Dit artikel betekende het einde van de carrière Lucius als chemicus, maar hij bleef nuttig voor de industrie. Lucius ontwikkelde zich in het opsporing- en inlichtingenwerk. Lucius ontdekt na zijn pensionering dat Diquercia nog leeft, hij verbaast zich erover en zint op wraak. Daarmee begint de roman.

Plaats van handeling

Het decor is Italië aan het eind van de jaren ’70, begin jaren ’80, de nadagen van de Brigate Rosse, het hoogtepunt van de Koude Oorlog en de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap. 

De plaats van handeling is Hortus Grand, waar bioloog Diquercia vanwege de Universiteit van Genua, als tuinman te werk wordt gesteld. In het laatste deel verschuiven de handelingen van de Hortus naar de daarin gelegen Villa Ispahaan en wordt – net als in het gedicht – de grens tussen leven en dood overschreden.  De afrekening met de Dood vindt plaats in het laatste deel. 

De stijl

Je zou de roman kunnen lezen als ‘een lange interpretatie van het gedicht’. In deze vorm is Over de tuinman en zijn dood veelmeer dan een interpretatie. Ik schrijf er een modern verhaal over de dood bij en het oude Perzische gedicht is mijn leidraad. Ik ben er nog niet klaar mee of ik ben er nog niet klaar voor. Het is maar hoe je dat ziet. In ieder geval blijft de aanroep: Il faut cultiver notre jardin. Intussen kunt u natuurlijk ook uw eigen tuin blijven bewerken.