Na het verschijnen van Je mag wel bang zijn maar niet laf van Toni Boumans ging ik op zoek naar de relatie tussen mijn gezin en de familie Bakker. Vooral de positie van mijn moeder begon me te intrigeren.  Er is wel een complete weergave van de familie stamboom, die is wijd vertakt en intussen ook wijd gespreid. De afstand tussen mij als jongste van de éen na jongste uit de grote Bakker-Althuisius familie en mijn jonge moeder bemoeilijkte het overzicht. Ik heb neven en nichten die ouder waren dan mijn vader. Ik heb er geen gezichten bij, ik heb ze nauwelijks ontmoet. Ik creëerde mijn eigen Friese fictieve familie. Maar, dit is mijn echte familie:

Het gezin van Popke Sjoerds Bakker en Dieuwke D. Althuisius

Het gezin van Popke Sjoerds Bakker en Dieuwke D. Althuisius. Popke werd geboren in 1852. Dieuwke in 1855. Ze trouwden in 1875 en woonden in Langweer, waar hij beurtschipper was.Het echtpaar kreeg zeventien kinderen, waarvan er twee heel jong gestorven zijn. Later verhuisde het gezin naar Buitenpost. Popke en zijn vrouw woonden met hun kinderen in het Jeltingahuis. Popke Bakker was toen handelaar geworden. 

Bovenste rij van links naar rechts: Wieke (later getrouwd met dr. Sjoerd Eringa in Rotterdam), Miente (later in verzekeringen te Leeuwarden), Dirkje (later getrouwd met ds. Cornelis van Mourik onder andere te Ameland en Twijzelerheide), Albert (later zakenman te Buitenpost), Idske (ongetrouwd).

Middelste rij van links naar rechts: Dirk (zakenman te Groningen), Afke (later getrouwd met burg. Pier Eringa van Achtkarspelen), Sjoerd (later directeur van dagblad De Standaard”), Dieuwke D. Bakker-Althuisius (overleden in 1935), Popke Sjoerds Bakker (overl. in 1918), Pietje (ongetr.), Lammert (zakenman te Den Haag). 

Onderste rij van links naar rechts: Sikke (zakenman te Leeuwarden), Hendrik, Bram (Mijn vader, kantonrechter te Assen en Meppel), Paul (drukker/uitgever te Amsterdam, is gefusilleerd voor het drukken van Trouw in ’40-’45), Neeltje (later getrouwd met oud-gemeentesecretaris Teake Bakker van Leeuwarden). (Deze foto van mijn echte familie werd rond 1900 gemaakt. Het bijschrift is van Dineke van Mourik. Leeuwarden).