Het dal van de wonderen

Op de achterflap van Het Dal van de wonderen staan drie citaten uit een recensie:Het begint met iets wat de meesten van ons wel kennen: een decor in de stromende regen. Maar dit is een Zuid-Frans decor waar eigenlijk de zon hoort te schijnen. Het watergeweld brengt direct een bepaalde spanning over. De lezer voelt dat er hier iets gebeuren gaat. Die verwachting groeit wanneer door de enorme regenoverlast de riolen overstromen, het verkeer stil komt te liggen en tot overmaat van ramp de elektriciteit ook uitvalt. Louis Orange, strafpleiter, ontvangt tijdens die stortvloed een manuscript en een dagvaarding. Bij kaarslicht ontdekt hij dat het manuscript een soort kookboek met verhalen is. Hij is dol op lekker eten. De dagvaarding betreft de sluiting van een illegaal restaurant in de bergen aan de Middellandse zee.’

‘Orange neemt tegen beter weten de zaak aan. Hij trekt naar het gebied om onderzoek te doen. De tijd dringt vanwege de op handen zijnde rechtszaak. Ondanks de ietwat trage verteltrant wordt de nieuwsgierigheid aangewakkerd. De advocaat vertelt aanvankelijk over zichzelf. Geleidelijk wordt in actiemomenten, dialogen en ontmoetingen met getuigen en de gedagvaarde duidelijk wie Orange precies is en wat er met het restaurant aan de hand is. Water is de rode draad die door het verhaal heen loopt. De kronkelende, steeds drogere bedding die de lezer volgt, blijkt vol verrassingen…’

‘In Het dal van de wonderen wordt stukje bij beetje informatie geven over Louis Orange en de hopeloze zaak. Zo ontdekt de lezer wat er aan de hand is in het gebied waar de zieke Maria haar restaurant heeft en waar de mensen wegtrekken vanwege de waterproblematiek…’ Bron: www.hetmanuscript.org

In 2011 verscheen het Dal van de Wonderen als feuilleton in de Ommelander Courant

Het dal van de wonderen is alleen nog als  Epub te bestellen.