Audiotour

Het Heidenschap, een moerassig gebied in Zuidwest-Friesland, is door de eeuwen heen ontworsteld aan de zee. Tot de negentiende eeuw stond het gebied ’s winters veelal onder water en was het ’s zomers grasland. In deze oerpolder vestigde zich een boerenbevolking die met veel geploeter het land tot vruchtbare grond omtoverde en het gebied goed ging bedijken.

Hylke Speerstra brengt in De Oerpolder dit platteland en zijn bewoners tot leven. Hij diepte familiegeschiedenissen op aan de hand van documenten van instanties en privédagboeken. Wie waren die mensen, die niet bang waren om meters onder de zeespiegel te gaan wonen, op een stuk land dat meer dan eens teruggewonnen werd door de zee? Wat verbindt moderne Nederlanders met deze boeren? Hun doorzettingsvermogen in de strijd tegen de natuur, die tegelijkertijd een enorme liefde voor het landschap in zich bergt.

Expeditie Oerpolder

Expeditie Oerpolder is een audiotour per fiets door het dit landschap van Hylke Speerstra. Je begint in Workum en eindigt in ’t Heidenskip. Vliegend van geluk fiets je door luchten van stront, langs onderduikadressen, strandjutters en kikkers. In deze helletocht fiets je je een slag in de rondte in een nat pak met natte sokken. Als je eenmaal brandt in deze hel en hoort ‘Oant sjen’ dan wil je terug naar het begin en deze tour nog eens overdoen.