LITERATUURWETENSCHAP
In 2018 was de Friese hoofdstad Leeuwarden ‘European Capital of Culture’. Het was een jaar vol manifestaties, optredens en voorstellingen, waar honderdduizenden bezoekers op afkwamen. Wie ook maar een vluchtige blik wierp op het logo, zag dat officieel – of eigenlijk officieus, want het mocht niet – zowel de stad Leeuwarden als de provincie Fryslân de titel droeg. Vreemd dat een provincie zich presenteert onder de naam van zijn eigen hoofdstad!

Al een paar eeuwen lang staat Friesland binnen Nederland bekend als de meest eigenzinnige provincie. Met een eigen taal, een eigen cultuur, een eigen literatuur. Binnen een bescheiden literaire infrastructuur (schrijversvakbond, uitgevers, tijdschriften, prijzenstelsel, musea) wordt Friestalige literatuur geschreven – qua aantal schrijvers en oeuvres bescheiden, maar met een zekere trotse autonomie. Friese literatuur speelt zich vaker af op het platteland dan in de stad. Daarmee stuiten we op een stadsgrens van Leeuwarden.

Niet alleen de fysieke grenslinies, maar ook mentaliteit en taal scheiden in Friesland stad en platteland van elkaar. In hoofdstad Leeuwarden wordt, net als in de meeste andere Friese steden, veel minder Fries gesproken dan op het dorpse platteland. Het project Culturele Hoofdstad stelde in 2018 die grens ter discussie juist door er een extra dimensie aan toe te voegen. Natuurlijk, er is die grens tussen stad en platteland, tussen Fries en Nederlands en – analoog daaraan – die tussen de Hollandse Randstad en Friesland (traditioneel de meest in het oog lopende grens), maar dankzij het proces van globalisering is ook de grens tussen Leeuwarden en de internationale wereld veel zichtbaarder geworden als een directe grens, die niet de langer via de Randstad loopt. Leeuwarden grenst aan het buitenland, aan Europa.

Lees het artikel van Goffe Jensma & Jesse van Amelsvoort in

Armada: Voorjaar 2023

Uitgeverij: Stichting de Nederlandse Boekengids
SBN: 9789492476494
Taal: Nederlands
Thema: Literatuurstudies: algemeen
Bestellen: https://armadawereldliteratuur.wordpress.com