Eén met de dingen

Bert Bakker nam op 22 oktober 2008 de boot van Enkhuizen naar Stavoren om zijn verhalen naar Friesland terug te brengen. De verhalen uit het eerste deel lijken streekverhalen uit vroegere tijden, maar de hedendaagse werkelijkheid is volop aanwezig. Het eerste deel bestaat uit 14 afleveringen van het feuilleton ‘Gods zegen rust op deze akkers’. Avonturen met met Oane, Pier Perfect, Witte Willem, The Daltons, Althusius, de jonkvrouwe en het kooikerhondje Tammie.

Van 2 tot 12 juni 2010 verbleef de auteur in de schrijversark van Rink van der Velde. 2010 was het Rink van der Velde jaar. Hij herlas daar de Fuik van Van der Velde en schreef er een essay over: Leed uit alle windstreken. Ook schreef hij daar een veldverhaal. Deel twee, een intermezzo.

In het derde deel worden verschillende reisgenoten geschetst: Verstekelingen verblijven aan boord van een galjoen; slaven worden bevrijd in Suriname; een man die een pak papier in zijn handen krijgt gedrukt; een meisje speelt accordeon aan een Amsterdamse gracht; een zieke vrouw reist per trein door Italië; een man die zich laat omvormen tot vrouw; een hadji keert terug uit Mekka. De lezer reist mee in verschillende tijden met steeds andere reisgenoten.

De verhalenbundel Ien mei de dingen (Friese persboekerij, 2009) werd in de Friese pers goed ontvangen: ‘Adam en Eva in Gaasterland. Een mooi, sfeervol en optimistisch boek’ (Leeuwarder Courant 17 april 2009).

Eén met de dingen is is alleen nog als epub te bestellen.