1993 – 2023 Dertig jaar Hotel de la Poste in Moulinet (06)

1993 – L’année de la reconstruction. Nous remontons à 1993, année où nous avons acheté l’hôtel de la Poste à Marie Rose Torrelli. De l’extérieur, le bâtiment avait l’air pittoresque, l’intérieur était gravement endommagé. Dans sa gentillesse, Marie Rose avait remis les clés à quelqu’un qui avait signé un contrat d’achat préalable avec elle. Il l’avait transformé en cadavre. Pratiquement tout a été détruit et a dû être reconstruit. En 1993, nous avons planté un palmier avec Marie Rose Torrelli et promis de redonner à son hôtel son lustre d’antan. C’est comme ça que ça s’est passé

1993 – Het jaar van de wederopbouw. We gaan voor deze gelegenheid terug naar 1993, het jaar waarin wij Hotel de la Poste kochten van Marie Rose Torrelli. Van buiten zag het gebouw er pittoresk uit, van binnen was het het zwaar gehavend. In haar goedheid had Marie Rose de sleutels gegeven aan iemand die met haar een voorlopig koopcontract had getekend. Die had er een kadaver van gemaakt. Praktisch alles was vernield en moest weer opgebouwd worden.

 

(Foto’s van de tweede verdieping, éen studio (toen half herbouwd als schuilkelder), de grote zaal (toen gereconstrueerd als het dak van een atoomkelder), de vervallen restaurantkeuken. Een kadaver zeker, maar wel iets van die maken.).

(Photos du 2ème étage, un studio (à moitié reconstruit comme abri anti-bombes), grande pièce (reconstruit comme le toit d’une cave atomique en dessous), cuisine délabrée du restaurant. Un cadavre!)

Le Marie rose, notre palmier

In 1993 hebben samen met Marie Rose Torrelli een palm geplant en beloofd dat we haar hotel weer in de oude luister zouden terug brengen. Zo is het gegaan.

En 1993, nous avons planté un palmier avec Marie Rose Torrelli et promis de redonner à son hôtel son lustre d’antan. C’est comme ça que ça s’est passé.

2023 – Het jaar van de terugblik. Het gebouw ziet er weer fris en vrolijk uit. Intussen is het een copro-propriété. Alles is vernieuwd van onder tot boven. Het is bijna 30 jaar geleden. Het bijgebouw, een schuur, hebben we verbouwd tot ons huis. Hebben er tientallen jaren met plezier in vertoefd.

 

2023 – L’année de la rétrospection. Le bâtiment a de nouveau l’air frais et gai. Entre-temps, c’est une copro-propriété. Tout a été renouvelé de haut en bas, tous les appartements, tous le toits. Cela fait presque 30 ans. Nous avons transformé la dépendance, une grange, en notre maison. Nous en profitons depuis des décennies.

 

Pour Hannemieke et moi, les années de l’agitation estivale joyeuse de nos invités sont derrière nous. Notre sixième lustrum. Sen Bè a Moulinet! 

Voor Hannemieke en mij liggen de jaren van de vrolijke zomerse drukte van onze gasten achter ons. Voorbij die mooie tijd! Klik hier om met een drone boven het dorp te vliegen.

Klik ook hier eens voor meer informatie over ons hotelletje.