Ik heb wel eens iemand aangehoord over het onderscheid tussen natuur en cultuur en ik dwaalde af zoals dat ook tijdens kerkdiensten plaatsvindt. Toen bedacht ik: natuur is de rotzooi die anderen voor je achterlaten. 

Nee,’ zult u zeggen dat is ‘cultuur.’

Ik weet dat niet zo precies. Ik beweer liever dat het onderscheid is weggevallen. 

Zie zo, lezer, ruime thematiek, daar kunnen we voorlopig weer verder mee.