‘Het essay is een vorm van beschouwend proza waarin de schrijver op vernuftige, dikwijls speelse wijze, zijn kijk op een onderwerp ontvouwt. Hier kunt u leren hoe u uw fascinaties tot het schrijven van een essay kunnen leiden. Hoe u materiaal verzamelt en uitbreidt, welke rol associaties in uw betoog kunnen spelen en hoe u de tekst op spanning houdt. Daarbij vermengt u de literaire genres en leert u onbekommerd de grenzen van andere kunsten of wetenschappen overschrijden.’ Een essay over het proeven van olijfolie