De Warnser Poarte bestaat 30 jaar en dat is een mijlpaal in de geschiedenis van Warns. Prachtige portretten, serieuze aanpak, nieuwtjes en nieuws. Hulde voor de redactie(s) en alle medewerkers. Bij deze feestelijke gelegenheid ga ik terug in de tijd. In 1992 werd Voor een Verloren Soldaat van Rudi van Dantzig door Roeland Kerbosch verfilmd. Een oorlogsboek waarin de choreograaf van Dantzig uit de kast kwam. Een belangrijke locatie in deze film was het huisje van Peter Hans Lammens. Hij woonde toen tegenover de Geref. Kerk op de Buorren. De buurt werd een filmset, een ingrijpende gebeurtenis. 

d

In Een remake is elke gelijkenis met werkelijke gebeurtenissen en personen uit de lucht gegrepen.  Het maakt deel uit van verhalen die gepubliceerd zijn in Ien mei de dingen (Noordboek 2009) en in de Friese literaire tijdschriften Hjir en Ensafh.