In 2009 nam ik de boot vanaf Enkhuizen om aan de overzijde op de rede van Stavoren mijn verhalen (gebundeld in Ien mei de dingen) terug te brengen, waar ze hoorden: in Friesland. Ik overhandigde ze aan Jelma Knol, redactrice van Noordboek en het tijdschrift Ensafh. Zo ging ik de afgelopen jaren door met het teruggeven van mijn verhalen.

Zaterdag 29 oktober 2022 ondernam ik de reis van Warns, waar ik tegenwoordig officieel ingeschreven sta, naar Franeker. Ditmaal om ook mijn verhaal over mijn moeder naar Friesland te brengen. In 2001 werd zij bijgezet bij haar man in Buitenpost.

Mr Abraham Bakker was de éen na jongste in de familie Bakker-Althuisius. Hij overleed in 1957, mijn moeder Riek Dik was weer tien jaar jonger dan hij. De geschiedenis van de grote familie Bakker is, dankzij Je mag wel bang zijn maar niet laf van Toni Boumans, onder het voetlicht gebracht. Haar kant van hun leven bleef onderbelicht. Ze was een Amsterdamse.

Literêr te gast – Auteurs jouwe priuwkes fan eigen wurk, de bijeenkomst werd gehouden in het Stadhuis in Franeker. Een verslag van de presentatie en de overdracht van mijn manuscript aan dagvoorzitster Nynke Andringa en daarmee aan Goasse Brouwer van de uitgeverij Frysk&Frij, vindt u hier.

Ter gelegenheid van deze overdracht lees ik het verhaal Solidair of solitair voor. Het maakt onderdeel uit van het manuscript.

In gesprek met mijn moeder verschijnt begin 2023 in twee versies, in het Fries en in het Nederlands bij Uitgeverij Frysk&Frij.