Himmelum/Hemelum, 27 augustus 2022 – Wees welkom, er is een doopplechtigheid. Mijn neef Michael Bakker, rector van Faculteit der Filosofie, Theologie en Religie wetenschappen in Nijmegen, priester in de Amsterdamse orthodoxe kerk en zijn vrouw Sacha logeerden bij ons en namen ons mee. 10 minuten op de fiets vanaf Warns. Hannemieke en ik mochten mee en we waren onder de indruk van het toegewijde Hemelumse ritueel en de vredige maaltijd met de Vader Jewsewy.

Het klooster in Hemelum is gewijd aan de Heilige Nicolaas, bisschop van Myra, net zoals het klooster dat er vroeger van de 12e tot de 15e eeuw stond. Maar de actualiteit is dichtbij. Michael zei onlangs in de Volkskrant: ‘We zijn een intellectuele kerk, met een open mind. De toespraken van de patriarch Kiril met zijn oorlogsretoriek zijn verschrikkelijk, een voor ons niet te verteren gruwel.’

De actualiteit
Sinds de zomer van 1999 is het klooster in Hemelum gevestigd in de voormalige protestantse (gereformeerde) kerkgebouw, dat van 1889 dateert. Het eerste Russisch Orthodoxe Klooster van Noord-Nederland. Met dit klooster willen de monniken aan alle orthodoxe gelovigen in noordelijk Nederland een (plaats voor gebed) geestelijke ontmoetingsplaats bieden. Daarnaast willen ze aan geïnteresseerden informatie over de orthodoxe kerk, haar geloof en haar spiritualiteit geven.

In een verklaring stellen de vaders: De vraag is of de stap – het verlaten van de Russische kerk – van de Amsterdamse vaders vrede en de rust in Oekraïne en in de harten en zielen van onze orthodoxe gelovigen dichterbij zal brengen. Wij vrezen van niet… Natuurlijk zullen haatmails volgen, alles is zoals Christus en de Kerk ons al eeuwen heeft voorgehouden. We zullen worden vervolgd. Dat kunnen we niet vermijden… En zelfs een persoonlijk gerustgesteld geweten biedt hierin geen soelaas. Wanneer we werkelijk Christus willen volgen is dát juist het moment om het kruis op je te nemen. En, als patriarch Kiril verkeerde uitspraken heeft gedaan en daarmee verbonden beslissingen heeft genomen, dan zal uiteindelijk Onze Hemelse Vader hem op Zijn wijze hem terechtwijzen….

Wat woorden hier (op aarde) niet kunnen, kunnen daden: in de consistorie waar we bijeenkwamen voor de maaltijd, is een Oekraïnsch gezin op de vlucht onder gebracht…

BB