Onderzoeksvoorstel:

Publishing & Performing Platform Migration 

Op dit platform participeren deelnemers van verschillende nationaliteiten, van verschillende herkomst; ze communiceren tussen hier en daar, tussen land van herkomst en land van aankomst. Ze willen zich uiten en daarbij geholpen worden én ze willen anderen vooruit helpen.

De 'voorkant' van dit platform moet gevormd worden door activiteiten zoals bijvoorbeeld A postcard from Aleppo (miniopera) en de happening rond de introductie van het boek van Asis Aynan Gebed zonder einde (Uitgeverij Maas). Events, kleine, grote manifestaties, boekpresentaties, lezingen, workshops, optredens, performances, daar begint het mee. Die activiteiten moeten stimuleren tot meer uitingen, tot meer schrijverij, meer ballet, theater, film. Deelnemers, gebruikers van het platform, hoeven niet meer te aarzelen en kunnen gelijk aan de slag. De redactie kijkt, deelnemende participanten kijken mee over hun schouders mee en bedenken allerlei vormen van ondersteuning. De 'voorkant' is zo een oefenveld, een visvijver, een speelplaats, een voorportaal, een doe-het-zelf uitgeverij en evenementen circus.

De 'achterkant', de 'onderkant' van dit Publishing & Performing Platform (voor uitwisseling over Migratie en Arabische Cultuur) moet ontworpen worden. Ondersteunende software (backoffice) voor publishing, voor uitwisseling, voor booking en deelname.

 

Over de achtergronden

Deze notitie is voor De Stichting El Hizjra. Ik zie haar als de meest geschikte  initiatiefnemer. Ik was bestuurslid van El Hizjra. Ze werd opgericht in 1987 onder het motto ‘een artistieke brug tussen twee culturen’. El Hizjra staat voor een verdraagzame samenleving met gelijkheid als het gaat om gender, cultuur en religie. El Hizjra betekent in het Arabisch letterlijk ‘de migratie’ en kan gezien worden als een metafoor voor avontuur. Migratie betekent immers op weg gaan naar een nieuwe toekomst in een onbekend vaderland. El Hizjra is een van de eerste multiculturele organisaties die zich heeft ingezet voor het cultureel erfgoed van migranten. Dat doet El Hizjra door elementen uit de Arabische kunst en cultuur te promoten. Daarnaast ondersteunt El Hizjra talentvolle (migranten) schrijvers en dichters. Daarmee is een uitgangspunt voor dit Publishing & Performing Platform gegeven. Geen eenvoudig uitgangspunt:

Wanneer de individuele achtergrond van dit PPP zo geschetst wordt, is er een complex probleem gerezen: er zijn vele landen van herkomst, vele landen van aankomst, vele stadia in maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling en emancipatie. Het gaat om problemen die niet zonder meer door één persoon volgens een bepaald stramien en strategie aangepakt kunnen worden.

Het PPP MIgration wil 'een open markt', een souk, voor culturele uitwisseling stimuleren en zo kansen voor individuele oplossingen vergroten, van jou naar mij, van mij naar jou. van hier naar daar, voor ons samen, voor iedereen en vooral voor hen die niet willen stilzitten, die iets willen doen: schrijven, optreden, die moderne vormen van communicatie willen inzetten.

Er wordt vaak negatief of ongenuanceerd aangekeken tegen Arabische culturele en religieuze achtergrond. Dit belemmert het gevoel van eigenwaarde en de participatie van Arabische en islamitische migranten. Door aan te sluiten bij de eigen kunst en cultuur èn een meer genuanceerde beeld van de Arabische en islamitische samenleving te bevorderen bij zowel Nederlands als Arabisch publiek, wordt zowel het gevoel van eigenwaarde als participatie gestimuleerd. Alleen vanuit openheid en respect kan participatie, wederzijdse beïnvloeding en een culturele verrijking ontstaan.

 

Op Weg

Het is platform met alle technische mogelijkheden voor performing (events, uitwisseling hier en daar, opinievorming via de sociale media) en publishing items (print-on-demand, e-books, wereldwijde distributie vanaf één boek in het Nederlands en in het Arabisch). Een platform dus niet voor iedereen maar voor degenen die in woord en daad zich willen uiten en... degenen die dat willen ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan:

1 - schrijvers, performers, familieleden, vrienden, geïnteresseerden (in het land van aankomst)

2 - docenten, onderwijs- en culturele instellingen (in het land van aankomst)

3 - schrijvers, familieleden, vrienden, geïnteresseerden, docenten, onderwijs- en culturele instellingen in het land van herkomst.

 

Het gaat bij dit PPP om  praktijkproblemen die zodanig gestructureerd zijn, dat niet duidelijk is volgens welke criteria ze opgelost moeten worden, maar ze hebben toch, met (een zekere) urgentie voor velen, een hanteerbare oplossing nodig. Daarom spreken we van een 'platform' en willen verschillende vormen van 'uiting' en 'publicatie' stimuleren'. Hier en daar, rondom 'events', tijdens 'projecten', in het onderwijs met docenten, in het domein van cultuur en literatuur. 

 

Lichtend voorbeeld

Wie herinnert zich de ‘Migrantschools’ en de Profeet van Kahlil Gibran? Enige notities op www.thepoemhunter.com:

'Born in the town of Bsharri in modern-day Lebanon (then part of the Ottoman Mount Lebanon mutasarrifate), as a young man he emigrated with his family to the United States where he studied art and began his literary career. He is chiefly known in the English speaking world for his 1923 book The Prophet, an early example of inspirational fiction including a series of philosophical essays written in poetic English prose. The book sold well despite a cool critical reception, and became extremely popular in the 1960s counterculture…'.

'His poetry is notable for its use of formal language, as well as insights on topics of life using spiritual terms. Gibran's best-known work is The Prophet, a book composed of twenty-six poetic essays. The book became especially popular during the 1960s with the American counterculture and New Age movements. Since it was first published in 1923, The Prophet has never been out of print. Having been translated into more than forty languages, it was one of the bestselling books of the twentieth century in the United States…'.

'Gibran was by no means a politician. He used to say : "I am not a politician, nor do I wish to become one" and "Spare me the political events and power struggles, as the whole earth is my homeland and all men are my fellow countrymen"…'.

Zie ook: http://www.adc.org/education/lesson-plan-the-life-and-work-of-kahlil-gibran/

Voor dit PPP Migration strekt de dichter Kahlil Gibran, met zijn niet-politieke denkbeelden tot voorbeeld, zijn internationale oriëntatie als immigrant in Noord Amerika. N.B. Wellicht zou gekozen kunnen worden voor een nog ruimere opstelling: migranten in het algemeen.

 

Andere recente voorbeelden

- De jaarlijkse El Hizjra literatuurprijs

- A postcard van Aleppo, miniopera

- De boekpresentatie van 'Gebed zonder einde' (Jurgen Maas Uitgeverij)

- Masterclasses (voor schrijvende beginners, beginnende performers, voor docenten in het onderwijs).

- Bijvoorbeeld: The sacred tree. Thematisch. De olijfboom door de eeuwen heen. (Libanon). 

- Uitwisseling trajecten, vriendschapsbanden tussen scholen, buurten, steden. Hier, daar

- culturele manifestaties.

- Voorbeeld: site van creatief schrijven. www.creatiefschrijven.be (Antwerpen)

- enz,…

BB