Niet Verkeerd

Wat is de overeenkomst tussen de Arabische Cultuur en een computernetwerk voor deelnemers? Bert Bakker moet het weten, anders was hij niet aan Niet Verkeerd begonnen. Een waaier aan onderwerpen wordt getoond in verschillende stijlen.  In het eerste deel een essay over de Arabische cultuur en in het tweede  wordt ingegaan op het ontwerp van nieuwe culturen.

Zijn interesse voor de Arabische Cultuur ontwikkelde Bakker als bestuurslid van El Hizjra. Hij won daar in 2008 een prijs voor zijn verhaal Het horloge. Hij verbaasde zich over de onwetendheid van de Arabische cultuur en de manier waarop die rond de eeuwwisseling gebagatelliseerd en verdacht gemaakt werd. Hij brengt in zijn essay verschillende elementen samen: de glorie in vroeger tijden en de laatdunkendheid waarmee er tegenwoordig naar gekeken wordt. Hij behandelt het beroemde gedicht De tuinman en de dood (toegeschreven aan van Eijck), de oorsprong van de geschreven taal tussen de Eufraat en Tigris, en  gaat vervolgens in op De kraai, het boekenweek geschenk van Kader Abdolah (2011). 

Ontwerp van nieuwe culturen

In het tweede deel worden drie voorbeelden gegeven: het eerste is een alternatief voor psychiatrische opvang van jongeren in de jaren '70 en een terugblik op de Nederlandse Gekkenbeweging. Bakker was initiatiefnemer van de Gekkenkrant (opgericht in 1973). Het tweede voorbeeld is een experiment met uitwisseling over Aids. In 1990 was hij redacteur tijdens het 'Seropositive Ball' in Paradiso één van de eerste experimenten met het Internet.

In To write or not to write  beschrijft hij de doorbraak in de communicatie over AIDS: voor patiënten, partners, familieleden (1); voor doctoren, onderzoekers (2) en voor journalisten (3).

In het derde voorbeeld wordt gebruik wordt gemaakt van 'platforms', optredens, sessies, slams. In zaaltjes, in achterkamers, maar ook  heel modern op gereserveerde ruimten op het Internet. Digitale ruimten om elkaar te ontmoeten, om uit te wisselen over problemen, of om publicaties voor te bereiden. In verschillende artikelen gaat de auteur in op 'selfpublishing platforms' en hoe je daar gebruik van kunt maken.  Hij gaat in op de consequenties van deze platforms voor schrijvers (1), boekhandelaren (2) en uitgevers (3). Bakker gebruikt deze platforms voor zijn eigen publicaties. 

Ten slotte, in het artikel Een migrantschool met een nieuw jasje doet Bakker, als oud-bestuurslid van El Hizjra, een voorstel voor een Amsterdams digitaal platform voor beginnende, gevorderde allochtone en autochtone schrijvers. 

Binnenkort in de virtuele vitrine, op de digitale plank. Doe niets verkeerd, blijf rustig, u hoort hier binnenkort meer van.