Ien mei de dingen

Bert Bakker is in Amsterdamse Fries om utens dy't de bân mei it heitelân ek yn literêr opsicht graach yn stân hâldt. De ferhalebondel Ien mei de dingen is syn debút yn boekfoarm.
‘Gods seine rêst op dizze ikkers’ fertelt oer in ploechje minsken dy’t yn in jachthutte omhúsmanje. De alternativelingen wenje op grûn dy’t fanâlds eigendom is fan in adellike famylje. Mar ek yn dizze pastorale idylle komt de moderne tiid hieltyd tichter by yn de foarm fan drugs, oerfallen en plannen fan projektûntwikkelders. Yn ‘Reisgenoaten’ nimt Bert Bakker de lêzer mei nei in tinkbyldich WIC-skip dat yn 1623 de wrâldseeën befoer.

 

Recensie

Bert Bakker komt uit Friesland, woont in Amsterdam en debuteert met deze bundel verhalen; ze zijn in het Nederlands geschreven en daarna in het Fries vertaald door Baukje Stavinga. De bundel bestaat uit twee delen, van elkaar gescheiden door een gedicht dat zowel in het Fries als in het Nederlands opgenomen is. Het gedicht vertelt hoe Friesland de schrijver trekt, vooral als hij het weidse Friese landschap ziet. Het eerste deel bestaat uit twaalf redelijk sfeervolle verhalen die zich afspelen net even ten noorden van Gaasterland in de Zuidwesthoek van Friesland. In een jachthut op een oud landgoed huizen twee mannen, gedoogd door de moderne landeigenaar, een advocaat die wel schik heeft in de beide mannen. In een enkel verhaal is de landeigenaar de ik-persoon, meestal is het een van de bewoners van de jachthut. De mannen, die graag jagen, krijgen o.a. te maken met een aan drugs gerelateerde overval. Het tweede deel bevat zes verhalen, waarvan de helft gaat over twee jongens die in het begin van de 17e eeuw op een schip van de West Indische Compagnie o.a. een reis naar Afrika maken. Onderhoudende verhalen. Kleine druk.

Jelle van der Meulen